Om


Energioptimal Vest er en ny aktør i Bergensregionen med base i Øygarden Kommune.


Energimarkedet er i stor endring og utsatt for stor uforutsigbarhet. Som strømkunde kan det være en utfordring å kartlegge energisluk i bygg og gjøre tiltak. EOV er en markedsorientert bedrift med kundens behov i fokus.

EOV bidrar til å løse utfordringer i dagens kraft situasjon ved å tilby teknisk rådgivning innen energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg.

Energioptimal Vest er sentralt godkjent foretak innen

  • Utførelse av Fjernvarmeanlegg tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Sanitærinstallasjoner tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Slukkeinstallasjoner tiltaksklasse 2Målet

Effektiv og klimavennlig bruk av energi

Vi må bruke den energien vi har mest mulig effektivt. Bygg

står for opp mot 40 % av all energibruk i Norge. Innen 2030 skal Norge redusere energibruken med 10 TWh. Totalt energibehov for bygninger var pr 2020, 84 TWh=

84 milliarder kilowattimer.

Energioptimal Vest har ambisjoner om å skape et kompetent rådgivermiljø med fokus på energieffektive løsninger i bygg.

Lokal uavhengig samspiller som skal bidra til varig verdiskaping.


Fleksibilitet i alle ledd. Fra ide til ferdig produkt.

Alexander Sekkingstad

Daglig leder

Tlf: 47 63 18 34

LOKAL

UAVHENGIG

SAMSPILLER