Uavhengig

og lokal


EOV bidrar til grønn omstilling

& effektiv bruk av energi


Teknisk rådgiver innen

ENERGI


KLIMA


VVS


EOV nytt

ENOVA ØKER TILSKUDD

November 2023

Enova forsterker satsningen på varmesentraler i bygg. Nå heves maksimalt støttenivå fra 2 til 9 milioner.


ENERGIMERKINGOktober 2023

EOV har nylig utarbeidet energiattest på Rong Senter. Vi takker oppdragsgiver PTA Eiendom AS for tilliten.

MÅNEDENS BEDRIFT

August 2023

EOV blir kåret til månedens bedrift av Etablerersenteret i Bergen .

Daglig leder ved Alexander Sekkingstad sier:

Jeg er ydmyk og stolt over anerkjennelsen fra Etablerersenteret!

NY RAMMEAVTALE

April 2023

EOV signerer sin første rammeavtale med Sotra Gruppen. Avtalen innebærer månedlig kontroll av varmeanlegg i verkstedshall , teknisk rådgivning og optimalisering av eksisterende anlegg med fokus på energieffektive løsninger.

Energioptimal Vest har ambisjoner om å skape et kompetent teknisk rådgivermiljø med fokus på energieffektive løsninger

og at det tilrettelegges for energisparing gjennom hele byggets livsløp


Telefon 47 63 18 34

Epost post@energioptimal.no

Straume teknologisenter

Trollhaugmyra 15

5353 Straume