thin

ENERGIOPTIMERING & TEKNISK RÅDGIVNING I BYGG


UAVHENGIG RÅDGIVER INNEN TEKNISKE FAG

MÅLET ER Å BIDRA TIL EN MER EFFEKTIV OG KLIMAVENNLIG BRUK AV ENERGI I BYGG

SISTE

PROSJEKTER

Energioptimal Vest tilbyr rådgivning innen fagområdet energi, klima og VVS.

Fra ide til ferdig produkt.

EOV tar alltid utgangspunkt i hva som er mest energiøkonomisk for kunden

Ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter

Fleksibilitet i alle leddENERGI

Fleksible varme- og kjøleløsninger i bygg

KLIMA

Luftbehandling i bygg

VVS

Sanitær i bygg

Spesialkompetanse innen tekniske installasjoner

Med fokus på energibesparende tiltak

Energikartlegging

Tverrfaglig kartlegging av energitilstand i bygg

Energivurdering av tekniske anlegg

Energiberegning og prosjektutvikling

Teknisk rådgivning

Innen tekniske installasjoner

Andre tjenester

Prosjektledelse, dokumentasjon og ferdigstillelse

thin