Bidrar til grønn omstilling og effektiviserer bruken av energiUavhengig

Lokal

Samspiller


Teknisk rådgiver innen

ENERGI


KLIMA


VVS


EOV nytt

MÅNEDENS BEDRIFT

August 2023

EOV blir kåret til månedens bedrift av Etablerersenteret i Bergen

NY RAMMEAVTALE

April 2023

EOV signerer sin første rammeavtale med Sotra Gruppen. Avtalen innebærer månedlig kontroll av varmeanlegg i verkstedshall , teknisk rådgivning og optimalisering av eksisterende anlegg med fokus på energieffektive løsninger.


Vinner av Stormfondet

November 2022

EOV vinner Stormfondet pris og promoteringsfilm

Sentralt godkjent

August 2022

EOV blir sentralt godkjent foretak av Direktoratet for byggkvalitet