Velkommen til Energioptimal Vest

Energioptimal Vest AS er lokal og uavhengig energirådgiver med base på Sotra i Øygarden kommune. Vi leverer tjenester til privat og bedrifts markedet på Vestlandet.

ENERGI


KLIMA


VVSRikard Toft Ledang

Konsernsjef Sotra Gruppen

Kundehistorie

"Sotra Gruppen fikk et uventet driftsbrudd på en av våre luft til vann varmepumper,

som bidrar med viktig bærekraftig varme til verkstedene våre. Det viste seg at

det var en alvorlig feil, som krevde omfattende reparasjoner. Reparasjon var

ikke økonomisk forsvarlig og vi gikk da for ny varmepumpe.

 

Vi ønsket en uavhengig vurdering av rapportene vi hadde fått fra vår

faste varme- og ventilasjonsleverandør. Siden jeg kjente til Alexander og EOV

fra tidligere, valgte vi å engasjere han til vurdering av rapportene. Han ble

vår uavhengige ekspert, for å hjelpe oss som ikke har dybdekompetanse på

området.

 

EOV utførte kvalifiserte vurderinger av feilsøkingsrapportene, og

utførte selv en del tester på anlegget. Alexander holdt oss jevnlig oppdatert

gjennom møter og rapporter, og bisto oss i innhenting og vurdering av tilbud på

nytt anlegg. Han kom også med ytterligere energiforbedringstiltak, blant annet

gjennom en termografering av bygningene våre.

 

Vi inngikk en rammeavtale med EOV for å sikre oss at noen med riktig

kompetanse kunne føre tilsyn og kontroll med våre anlegg. Dette var viktig for

oss, i en periode hvor vi skiftet både varmepumpe og leverandør.

 

Vi valgte å følge anbefalingene fra Alexander. Nå har vi kommet gjennom

denne krevende prosessen, og ny varme- og ventilasjonsleverandør har overtatt

ettersyn og vedlikehold. Vi er svært fornøyde med prosessen.

 

Sotra Gruppen fortsetter det viktige samarbeidet med EOV, etter de gode

erfaringene og besparelsene vi har oppnådd så langt. Neste på agendaen er

energimerking av bygningsmasser på over 1.000 kvm.

 

Nå får vi ut en svært god effekt av varmepumpe-systemet. I tillegg kommer de andre

energitiltakene EOV og Alexander har bidratt med. Vi er svært tilfreds med

samarbeidet, på et område som ikke er vår kjernekompetanse!"

EOV nytt

Energimerking av Sotra Gruppens bygg

Januar 2024

EOV har blitt tildelt arbeidet med å utarbeide energiattest for Sotra Gruppens bygg på Vindenes og Norheimsund. Arbeidet er godt i gang og vi takker for tilliten!


Enova øker tilskudd


November 2023

Enova forsterker satsningen på varmesentraler i bygg. Nå heves maksimalt støttenivå fra 2 til 9 milioner.

Sjekk ut enova.no

EnergimerkingOktober 2023

EOV har nylig utarbeidet energiattest på Rong Senter. Vi takker oppdragsgiver PTA Eiendom AS for tilliten.

Månedens bedrift

August 2023

EOV blir kåret til månedens bedrift av Etablerersenteret i Bergen .

Daglig leder ved Alexander Sekkingstad sier:

Jeg er ydmyk og stolt over anerkjennelsen fra Etablerersenteret!

Energioptimal Vest har ambisjoner om å skape et kompetent teknisk rådgivermiljø med fokus på energieffektive løsninger

og at det tilrettelegges for energisparing gjennom hele byggets livsløp


YouTube video

Telefon 47 63 18 34

Epost post@energioptimal.no

Straume teknologisenter

Trollhaugmyra 15

5353 Straume