0:00
0:00

Bergvarme

Fjell er et velegnet magasin både for varme og kjøling. Ved hjelp av væske/vann varmepumpe kan man produsere energi på en effektiv og miljøvennlig måte. Borehullets dybde og antall energibrønner avhenger av byggets energibehov. EOV hjelper deg i prosessen fra ide til ferdig levert anlegg.

Luft/vann varmepumpe

Mildt kystklima er godt egnet for luft/vann varmepumpe. EOV tilbyr fremtidsrettede & miljøvennlige energiløsninger.

0:00
0:00

Rens av varmeanlegg

Over tid dannes jernpartikler i varmeanlegg som bidrar til økt belastning på komponenter og bidrar til redusert varmeoverføring. Varmeanlegg må jobbe hardere for å oppnå ønsket effekt som igjen resulterer i økt belastning. EOV har utviklet en portabel filterløsning som renser varmeanlegget og bidrar til optimal varmeoverføring. Anlegget kan gå som normalt under hele rense prosessen.


Bedrift

Som bedriftskunde får dere uavhengige råd og veiledning til å utbedre varme og kjøleanlegg i bygg. Teknisk energioptimalisering av eksisterende anlegg. Energioptimal Vest tilbyr prisgunstige serviceavtaler som dekker kundens langsiktige behov.

Befaring


Planlegging


Tilsyn og tekniske råd


Energi
optimalisering i praksis


Energimerking

Obligatorisk ved salg og utleie av boliger og yrkesbygg. Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som gjør bygningen mer energieffektiv. EOV energimerker yrkesbygg etter gjeldende regelverk.


Fakta om energimerking:

Energikarakteren er basert på beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt forbruk.

Yrkesbygg over 1000 m2 skal ha energiattest, men det er noen unntak.

Eier må ha energiattest for nyoppført bygning eller bolig før ferdigstillelse og ved utleie.

Bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få energikarakter C.


Teknisk rådgiver

Ønsker du å ivareta ditt varme og kjøleanlegg? Da kan EOV hjelpe deg eller veilede deg til å ta energiøkonomiske valg.


Energivurdering av tekniske anlegg

Har du et teknisk anlegg som ikke fungerer som forventet? Er energiutgiftene ute av kontroll? Har du behov for energioppfølging?

Da kan EOV hjelpe.


Tjenester som gir merverdi for ditt bygg!

Energioptimal Vest's målsetning er å levere fremtidsrettede tjenester som ivaretar byggeiers langsiktige interesser på best mulig måte.

Som kunde hos EOV får du hjelp til å løse utfordringer innen klima, energi og VVS i bygg.

Fornybare oppvarmingsløsninger for tappevann og varme i bygg, fra ide til ferdig produkt. Som uavhengig teknisk rådgiver eller prosjektleder.


Energioptimal Vest jobber for at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for energisparing, gjennom hele byggets livsløp.Kontakt

Ta gjerne en uforpliktende prat

47 63 18 34Kontakt

ADRESSE:

Trollhaugmyra 15

Tlf: 47 63 18 34

Epost

post@energioptimal.no