Privat

Som privatkunde får du råd og veiledning til ditt prosjekt innen energi, klima og VVS. Med hovedfokus på energieffektive løsninger. Energioptimal Vest ivaretar dine interesser i hele prosjektfasen. Fra ide til ferdig produkt! 

Befaring


Planlegging


Utførelse


Ferdig produkt


Bergvarme

Varmepumpe luft vann

Varmepumpe varmtvann

Solvarme

Bioenergi

Vannbehandling

Vannbåren gulvvarme

Radiator anleggBedrift

Som bedriftskunde får dere uavhengige råd og veiledning til å utbedre varme og kjøleanlegg i bygg. Teknisk energioptimalisering av eksisterende anlegg. Energioptimal Vest tilbyr prisgunstige serviceavtaler som dekker kundens langsiktige behov.

Befaring


Planlegging


Tilsyn og tekniske råd


Energi
optimalisering i praksis


Teknisk rådgiver

Energimerking

Energivurdering av tekniske anlegg

Prosjektledelse

EnergioppfølgingTjenester som gir merverdi for ditt bygg!

Energioptimal Vest’s målsetning er å levere fremtidsrettede tjenester som ivaretar byggeiers langsiktige interesser på best mulig måte.

Som kunde hos EOV får du hjelp til å løse utfordringer innen klima, energi og VVS i bygg.

Fornybare oppvarmingsløsninger for tappevann og varme i bygg, fra ide til ferdig produkt. Som uavhengig teknisk rådgiver eller prosjektleder.


Energioptimal Vest jobber for at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for energisparing, gjennom hele byggets livsløp.

Fakta:

Bygninger står for en stor del av energibehovet, og utgjør 40% av all energibruk i Norge.

66% prosent av bygningsmassen i Norge er bygget før 2010. Energieffektiviserings potensialet i norske bygninger er 13 TWh og tilsvarer 10% av hele Norges strømforbruk.


Fakta om energimerking:

Energikarakteren er basert på beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt forbruk.

Yrkesbygg over 1000 m2 skal ha energiattest, men det er noen unntak.

Eier må ha energiattest for nyoppført bygning eller bolig før ferdigstillelse og ved utleie.

Bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få energikarakter C.
Kontakt

Ta gjerne en uforpliktende prat

47 63 18 34Kontakt

ADRESSE:

Trollhaugmyra 15

Tlf: 47 63 18 34

Epost

post@energioptimal.no