Tjenester

Det er ingen selvfølge at tekniske installasjoner i bygg fungerer som forventet. Årsakene kan være komplekse og sammensatte.

Noen årsaker kan være:

  • Prosjekteringsfeil
  • Byggets bruksmønster har endret seg
  • Feil og mangler i styringssystem
  • Utførelse
  • Vedlikehold i driftfase

Byggteknisk forskrift stiller tydelige krav til energieffektivitet i nyere bygg. Norge har siden 2016 strammet inn energikrav til bygninger. Generelle krav i forskriften er at »Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk»

Fakta: Bygninger står for en stor del av energibehovet, og utgjør 40% av all energibruk i Norge.

66% prosent av bygningsmassen i Norge er bygget før 2010. Energieffektiviserings potensialet i norske bygninger er 13 TWh og tilsvarer 10% av hele Norges strømforbruk.

Energioptimal Vest leverer tjenester som bidrar til å bruke energi mer effektivt og klimavennlig. I tråd med norsk klimapolitikk.

Energivurdering av tekniske anlegg

Kartlegging av eksisterende tekniske anlegg i bygg. Tiltaksliste for utbedring og omlegging til fornybare energikilder.

Energioppfølging

Systematisk og periodevis kontroll av energiforbruk.

Teknisk rådgivning

Tidlig fase rådgivning ved nybygg eller utbedring av eksisterende anlegg. Samarbeidspartner fra ide til ferdig produkt.

Andre tjenester

Termografering, FDV dokumentasjon, ferdigstillelse, rens av varmeanlegg, opplæring av driftspersonell til varme og kjøleanlegg.Kontakt oss

Ta gjerne en uforpliktende prat

47 63 18 34thin
Kontakt

ADRESSE:

Trollhaugmyra 15

Tlf: 47 63 18 34

Epost

post@energioptimal.no