Tjenester som gir merverdi for ditt bygg!

Energioptimal Vest’s målsetning er å levere fremtidsrettede tjenester som ivaretar byggeiers langsiktige interesser på best mulig måte.

Som kunde hos EOV får du hjelp til å løse utfordringer innen klima, energi og VVS i bygg.

Fornybare oppvarmingsløsninger for tappevann og varme i bygg, fra ide til ferdig produkt. Som uavhengig teknisk rådgiver eller prosjektleder.


Energioptimal Vest jobber for at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for energisparing, gjennom hele byggets livsløp.

Fakta:

Bygninger står for en stor del av energibehovet, og utgjør 40% av all energibruk i Norge.

66% prosent av bygningsmassen i Norge er bygget før 2010. Energieffektiviserings potensialet i norske bygninger er 13 TWh og tilsvarer 10% av hele Norges strømforbruk.


Energivurdering av tekniske anlegg

Kartlegging av eksisterende tekniske anlegg i bygg. EOV kan utarbeide tilstandsrapport og tiltaksliste for utbedring med fokus på optimalisering av eksisterende anlegg.

Energioppfølging

Systematisk og periodevis kontroll av energiforbruk. Overvåking av tekniske installasjoner som danner grunnlag for tiltak.

Teknisk rådgivning

Tidlig fase rådgivning ved nybygg eller utbedring av eksisterende anlegg. Samarbeidspartner fra ide til ferdig produkt.

Andre tjenester

Termografering, Energimerking, FDV dokumentasjon, ferdigstillelse, rens av varmeanlegg, opplæring av driftspersonell til varme og kjøleanlegg. Bistand i forsikringssaker.

Fakta om energimerking:

Energikarakteren er basert på beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt forbruk.

Yrkesbygg over 1000 m2 skal ha energiattest, men det er noen unntak.

Eier må ha energiattest for nyoppført bygning eller bolig før ferdigstillelse og ved utleie.

Bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få energikarakter C.
Kontakt

Ta gjerne en uforpliktende prat

47 63 18 34Kontakt

ADRESSE:

Trollhaugmyra 15

Tlf: 47 63 18 34

Epost

post@energioptimal.no