Om meg


Energioptimal Vest er en ny aktør i Bergensregionen med base i Øygarden Kommune.


Energimarkedet er i stor endring og utsatt for stor uforutsigbarhet. Norge har gode forutsetninger for å lykkes i omstilling til lavutslippssamfunnet ved å legge til rette for verdiskaping.

EOV bidrar til å løse utfordringer i dagens kraft situasjon ved å tilby teknisk rådgivning innen energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg.

Energioptimal Vest er sentralt godkjent foretak innen

  • Utførelse av Fjernvarmeanlegg tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Sanitærinstallasjoner tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Slukkeinstallasjoner tiltaksklasse 2


Historie

22 års erfaring fra rørleggerfaget og utdanning innen klima, energi og miljø innen bygg

Siden 2020 har grunder og daglig leder Alexander Sekkingstad gitt teknisk rådgivning til bedrifter og samarbeidpartnere. Først som enkeltmannsforetak i 2020, deretter aksjeselskap i 2021. Hovedmarkedet er bygg og store foretak i regionen.Målet

Effektiv og klimavennlig bruk av energi

Vi må bruke den energien vi har mest mulig effektivt. Bygg

står for opp mot 40 % av all energibruk i Norge. Innen 2030 skal Norge redusere energibruken med 10 TWh. Totalt energibehov for bygninger var pr 2020, 84 TWh=

84 milliarder kilowattimer.

Energioptimal Vest har ambisjoner om å skape et kompetent rådgivermiljø med fokus på energieffektive løsninger i bygg.

Lokal uavhengig samspiller som skal bidra til varig verdiskaping.


Fleksibilitet i alle ledd. Fra ide til ferdig produkt.

Alexander Sekkingstad

Daglig leder

Tlf: 47 63 18 34

LOKAL

UAVHENGIG

SAMSPILLER